Svenska
English
 
Teambuilding

Teambuilding vänder sig till alla typer av arbetslag inom näringsliv och offentlig förvaltning som vill utvecklas och arbeta mer effektivt tillsammans. Teambuilding ger nyuppsatta arbetslag trygghet och vägledning framåt och ger befintliga arbetsgrupper ny energi och glädje i arbetet.


Syftet med teambuilding är att gruppen skall bli ett effektivt team med uttalad vision och mål. Tyngdpunkten i genomförandet ligger på hur gruppen jobbar tillsammans i frågor som delaktighet, samarbete, värderingar och beslutsfattande. Teambuildingen fokuserar vidare runt att skapa gemensam vision och inspirerande mål samt utveckla arbetsmetoder i gruppen. Genomförandet präglas av både praktiska och roliga samarbetsövningar varvat med feedback och processutvärdering.


Teambuildingen genomförs i ett eller flera steg och inleds alltid med en behovsanalys där organisationens krav, gruppens behov och individernas förutsättningar utgör basen för genomförandet.


EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDE

Steg 1
Det fungerande teamet. Här läggs grunden till ett väl fungerande team.
Exempel på innehåll:

Steg 2
Teamet får fokus. Tydliggöra gruppens vision, mål och metoder.
Gruppen jobbar med att:

Steg 3
Planeras i samråd med uppdragsgivaren efter behov.


» Välkomna att bli ett effektivt Team!