Svenska
English
 
Det Utvecklande Ledarskapet

Vi vänder oss till chefer och medarbetare i organisationer som vill högprestera och ha en balans mellan effektivitet och livskvalitet. Med det Utvecklande Ledarskapet skapas förutsättningar för en effektiv och välmående organisation. Även då organisationen och medarbetarna befinner sig under press gör tilliten till det Utvecklande Ledarskapet att prestationer och resultat blir höga med låg stress. Beroende på era förutsättningar utvecklar vi er organisation med fokus på processer i inlärningssituationen. Ledarskap och Medarbetarskap utvecklas genom att ni får nya insikter, kompetenser och verktyg för er vardag samt djupare förståelse för olika perspektiv genom erfarenhetsutbyten. I Ledning och ledningsfrågor har vi utvecklat metoder och verktyg som är samstämmiga med vårt förhållningssätt kring utveckling av människor.

» Vill du veta mer kontakta oss

 

SDI - Strength Deployment Inventory

Vill du utveckla relationerna och samhörigheten i ditt team? SDI är en kartläggningsmetod som på ett pedagogiskt sätt hjälper människor att förstå olika beteenden hos individer samt stärka relationerna. Det övergripande målet för människor är att göra saker så att de känner sig värdefulla och uppskattade. Genom SDI blir det som är värdefullt och motiverande för människor tydligare för omgivningen och då utvecklas samarbetsförmågan i teamet.

» Läs mer om SDI

Krishantering

Hur klarar er organisation av att hantera en krissituation? Vi testar er förmåga och tränar er i att hantera och leda krissituationer. Målsättningen är att träna ledningen och ledarskapet under kriser genom att öva mot en realistisk hotbild och att skapa förutsättningar för organisationen att fortsättningsvis utveckla sin förmåga.

» Läs mer om krishantering

Teambuilding

Teambuilding vänder sig till alla typer av arbetslag inom näringsliv och offentlig förvaltning som vill utvecklas och arbeta mer effektivt tillsammans. Teambuilding ger nyuppsatta arbetslag trygghet och vägledning framåt och ger befintliga arbetsgrupper ny energi och glädje i arbetet.

» Läs mer om teambuilding

UL - Utvecklande Ledarskap

Är en ny banbrytande utbildning som vänder sig till chefer och ledare i organisationer och företag som vill utveckla sitt ledarskap och stärka sig i rollen som chef. Kursen bygger på senaste forskningen och tillämpningen av ledarskap. Utvecklande Ledarskap tillämpas som modell för ledarskapet i Försvarsmakten och vissa myndigheter och är numera en populär chefs och ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning.

» Läs mer om UL

UGL - Utveckling grupp och ledare

Sveriges mesta ledarskapsutbildning är en mycket populär kurs inom offentlig förvaltning och näringsliv. Den vänder sig till chefer och ledare som vill upptäcka och lära sig hur ledarskapet och dynamiken påverkar gruppen.

» Läs mer om UGL