Svenska
English
 
SDI - Strength Deployment Inventory

Kvaliteten hos en organisation är beroende av kvaliteten av dess relationer mellan medarbetarna och kvaliteten i varje enskild persons prestation är beroende av dennes uppfattning av sitt egenvärde. Det övergripande målet för människor är att göra saker så att de känner sig värdefulla och uppskattade. Genom SDI blir det som är värdefullt och motiverande för människor tydligare för omgivningen och då kan samarbetsförmågan utvecklas.


SDI är en kartläggningsmetod som på ett mycket pedagogiskt sätt hjälper människor att förstå olika beteenden i grupper och att stärka relationerna inbördes. Till skillnad från andra frågeformulär är SDI inget test och resultaten utvärderas aldrig.


Genom att genomföra SDI höjs kvaliteten i organisationen genom att:

SDI genomförs under ledning av utbildad handledare som är examinerad. Upplägget består av handledda diskussioner som varvas med individuella övningar och övningar i grupp. Målsättningen skräddarsys mot kundens unika behov och kan fokuseras mot ledarskap, grupputveckling, teambuilding eller konflikthantering. SDI kan genomföras under del av dag upp till flera dagar med utgångspunkt från kundens behov och önskad målsättning.


SDI lämpar sig både för arbetsgrupper som vill utveckla samarbetet och nå högre effektivitet samt chefer och ledare som vill bli bättre på att leda samt coacha individer och grupper.


» Välkomna att utveckla Er samarbetsförmåga!