Svenska
English
 
UL - Utvecklande Ledarskap

Är en ny banbrytande utbildning som vänder sig till chefer och ledare i organisationer och företag som vill utveckla sitt ledarskap och stärka sig i rollen som chef. Kursen bygger på senaste forskningen och tillämpningen av ledarskap. Utvecklande Ledarskap tillämpas som modell för ledarskapet sedan år 2003 i Försvarsmakten och är numera en populär chefs och ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning.


Syftet med kursen är att göra chefer och ledare effektivare och lära sig att tillämpa det Utvecklande Ledarskapet genom att:

Innan kursstart sker kartläggning av nuvarande ledarskap. Detta sker med ett bedömningsformulär som besvaras av deltagaren och omgivningen runt omkring. Sammanställningen görs på vetenskaplig grund av Försvarshögskolan och formuläret delas ut under kursen. Ledarformuläret är en sammanvägd uppfattning om deltagarens ledarskap.


Kursen omfattar helhetssyn av ledare, grupp och organisation. Teori om det Utvecklande Ledarskapet varvas med grupparbeten och diskussioner i mindre och större grupper med ledarformuläret som grund. Deltagarna reflekterar aktivt över sitt eget ledarskap och egna erfarenheter i samråd med kursen och får kontinuerlig feedback för att utveckla sitt ledarskap.


Sedan tillämpar deltagaren det Utvecklande Ledarskapet med stöd av egen framtagen personlig handlingsplan. Vid en återträff senare stöttas deltagarna av varandra och handledarna i fullföljandet av handlingsplanen.


Kursen omfattar totalt fyra dagar med tre dagars grundkurs och en uppföljnings dag efter två till tre månader. Kursen genomförs i grupp med 8-15 deltagare och leds av handledare som är utbildade och examinerade av Försvarshögskolan.


I våra UL kurser strävar vi efter att du skall möta intressanta människor och ge dig möjlighet att skapa nya nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd för din personliga utveckling.


» Välkomna till det Utvecklande Ledarskapet!