Svenska
English
 
UGL - Utveckling grupp och ledare

Sveriges mesta ledarskapsutbildning är en mycket populär kurs inom offentlig förvaltning och näringsliv. Den vänder sig till chefer och ledare som vill upptäcka och lära sig hur ledarskapet och dynamiken påverkar gruppen.


Syftet med kursen är att göra deltagarna effektivare som ledare, utbildare och gruppmedlemmar genom att:

UGL är en gruppdynamisk och praktisk utbildning där fokus ligger på deltagarnas egna upplevelser av övningar och teorier i kursen. Pedagogiken är upplevelsebaserad och under genomförandet varvas teorier med deltagarnas egna upplevelser av övningarna. Under kursen får deltagarna insikt om sin egen roll i gruppen och hur ledarskapet påverkar gruppens utveckling. Deltagarna jobbar aktivt under kursen med sina egna förbättringsområden och frambringar personlig utveckling.


Utbildningen genomförs i grupper om 8 - 12 personer och leds av två handledare som är utbildade och examinerade av Försvarshögskolan. Innehållet i kursen situationsanpassas till deltagarnas och gruppens behov, vilket gör att den individuella utvecklingen optimal.


UGL är en krävande kurs och du bör vara i psykisk balans med dig själv och din omgivning under genomförandet.


Kursen omfattar fem dagars intensiv utbildning med verksamhet alla kvällar. All utbildning är handledarledd och kursen genomförs i internatform. Kursens unika uppläggning kräver närvaro under hela kurstiden.


I våra UGL kurser strävar vi efter att du skall möta för dig "främmade människor" för att du skall få optimal personlig utveckling genom erfarenhetsutbytet mellan er.


» Välkomna till en upplevelse som Du aldrig tidigare varit med om!